លោក​ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី ឱម យ៉ិ​ន​ទៀង បដិសេធ​សង្កេត​ការ​ណ៍​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​ចៅក្រម​ជំនាន់​ទី​៧

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លោក​បណ្ឌិត ឱម យ៉ិ​ន​ទៀង ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​ប្រធាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ បាន​ចេញ​លិខិត​ឆ្លើយ​តប​ជូន ឯកឧត្តម ឈ​ន ព្រលឹង បណ្ឌិត​រដ្ឋ នៃ​រាជបណ្ឌិត​សភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ វិច្ឆិកា ២០១៥ ឱ្យ​ដឹង​ថា ៖ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ បដិសេធ​មិន​ចូលរួម ក្នុង​ការ​សង្កេត​ការ​ណ៏៍លើ​ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស ចៅក្រម​ជំនាន់​ទី​៧ នៃ​រាជបណ្ឌិត​សភា វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ ដោយហេតុ​ថា រាជបណ្ឌិត​សភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ គ្មាន​ឆន្ទៈ និង​មិន​មានការ​សហការ​ល្អជា​មួយ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ ។

លិខិតមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖