លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំក្រុមការងារ ចាត់តាំងយុវជន ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បំពេញ ទស្សនកិច្ចការងារ ១១ថ្ងៃ នៅប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុប

ភ្នំពេញ៖ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំអង្គការ ចាត់តាំងយុវជនប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ទៅបំពេញការងារ រយៈពេល១១ថ្ងៃ នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុប។

គួរបញ្ជាក់ថា គណៈប្រតិភូមានគំរោងជួបជាមួយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Paris ទីក្រុង Lyon ទីក្រុង Lille និងទីក្រុង Metz ប្រទេសបារាំង នៅប្រទេសប៊ែលស៊ិក ស្វីស និង អាល្លឺម៉ង់ផងដែរ៕

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំក្រុមការងារ ចាត់តាំងយុវជន ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បំពេញ ទស្សនកិច្ចការងារ ១១ថ្ងៃ នៅប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុប

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំក្រុមការងារ ចាត់តាំងយុវជន ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បំពេញ ទស្សនកិច្ចការងារ ១១ថ្ងៃ នៅប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុប

  • លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំក្រុមការងារ ចាត់តាំងយុវជន ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បំពេញ ទស្សនកិច្ចការងារ ១១ថ្ងៃ នៅប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុប已关闭评论
  • 338 views
  • Hide Sidebar
    A+