លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

ភ្នំពេញ៖ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និង លោកម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ។ លោក ជ្រាង សុផាន់ បានទទួលអនិច្ចកម្ម ដោយរោគាពាធក្នុងជន្មាយុ៥៦ឆ្នាំ នាវេលាម៉ោង ៥ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥៕

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​និង លោក ម៉ប់ សារិន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ​លោក​ ជ្រាង សុផាន់