រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ


រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ

នៅ​សាល​មហោស្រព​កោះ​ពេជ្រ​យប់មិញ​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​តារា​ល្បី​ៗ​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​តារា​មកពី​សិង្ហបុរី​ជាច្រើន​រូប​ផង​ដែរ។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ក៏​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​លោក​ជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧប​នាយក​រ​ដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រចាំ​ការ​ និង​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​រដ្ឋ​សភា​​ព្រឹទ្ធ​សភា​ និង​អធិការ​កិច្ច ក៏​បាន​ផ្ដល់​កិត្តិយស​នា​ឱកាស​នោះ​ផង​ដែរ ហើយ​ក៏​មាន​មន្ត្រី​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ និង​អ្នក​ជំនួញ​ធំ​ៗ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត​ផង​ដែរ។

 

រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
នៅ​ឱកាស​នោះ​ដែរ​ គេ​សង្កេត​ឃើញ​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​ឈរ​រង់ចាំ​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​ពួកគេ​ច្រើន​ណែនណាន់​ពាសពេញ​មុខ​សាល​មហោស្រព​ទាំងមូល។
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
​តារា​ៗ​ទទួល​ពាន​យប់​មិញ​រួម​មាន៖

-Jeanette Aw​ ឈ្នះ​ពាន Favorite Lead Actress, Favorite Female TV Character and Favorite On Screen Coupleនិងof the night at PPCTV MEDIACORP AWARDS
-Zoe Tayឈ្នះ​ពានAll-Time Favorite Artiste
-Elvin Ngឈ្នះ​ពាន២ គឺ awards, Favorite Lead Actor និង Favorite Male TV Character
-Romeo Tan fឈ្នះ​ពាន Favorite Supporting Actor
-Rebecca Limឈ្នះ​ពាន Favorite Supporting Actress
-Felicia Chinឈ្នះ​ពាន PPCTV Dream Idol
-Paige Chua ឈ្នះ​ពានMost Stylish Artiste award.
-Desmond Tan ឈ្នះ​ពានFavorite On Screen Couple in the Drama The Journey

 

រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ 
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ 
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ  
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ 
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
រូបភាព​ស្អាត​ៗ ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​តារា​ឯក​សិង្ហបុរី​យប់​មិញ
 
អត្ថបទ៖ ទ្រី​ រ៉ាវី​