ក្រុង​ប៉េកាំង​ ព្រមាន​ពីក​ម្រិត​ផ្សែង​ពល​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខ​ភាព​

​(ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង​)៖ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ​ម្សិលមិញ ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង ​បាន​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌​មាន​ទាក់ទង​នឹង​កម្រិត​ ផ្សែង​ពល​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​ដោយ​បាន​ធ្វើ​ការ​ព្រមាន​ចំពោះ​ផល​ប៉ះពាល់​ដល​សុខ​ភាព ​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​មក​ហើយ​។
ក្រុង​ប៉េកាំង​ ព្រមាន​ពីក​ម្រិត​ផ្សែង​ពល​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខ​ភាព​
​មន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រទេស​ចិន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ទី​ក្រុង​ចំនួន​២៣​ទូ​ទាំង​​ប្រទេស ​គឺ​អាច​ទទួល​រង​នូវ​ផ្សែង ​ពល​នេះ​​។ ហេតុ​នេះ​ ក្រោម​យន្ត​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​អាកាសធាតុ​ ប្រជាជន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ឲ្យ​ស្នាក់ ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ​ហើយ​​រោងចក្រ​ជា​ច្រើន​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ ឬ​អាច​នឹង​បិទ​ដំណើរ​ការ​៕
ក្រុង​ប៉េកាំង​ ព្រមាន​ពីក​ម្រិត​ផ្សែង​ពល​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខ​ភាព​
ប្រែសម្រួល៖ ស៊ាវ ឈាន
ប្រភព៖ People’s Daily China