តារា​សម្ដែង​ប្រទេស សិង្ហ​បុរី មក​ទទួល​ពានរង្វាន់​នៅ​កម្ពុជា​

​ ដំណឹងថ្មី៖​ ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​២៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ស្ថានីយទូរទស្សន៍​CTV8 HD បានរៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ចំនួន​១១​ដែល​កើតចេញពី​ការផ្ញើរ​សារ​គាំទ្រ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ទស្សនិកជន​ខ្លួន​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា និង​គណៈកម្មកា​កម្ពុជា​អោយ​តារា​ល្បីៗ​មកពី​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​។ កម្មវិ