សន្និសីទ​អាកាសធាតុ​៖ ប៉ូលិស​និង​បាតុករ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​ប៉ារីស​

លពី​ដំបូង សកម្មជន​បរិស្ថាន​គ្រោង​រៀបចំ​ក្បួន​ដង្ហែ​ដ៏​ធំ​មួយ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​សន្និសីទ​អាកាសធាតុ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ចរចា​គ្នា​ឲ្យ​បានជា​កិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។ ក៏ប៉ុន្តែ គម្រោង​ដើរ​ដង្ហែ​ក្បួន​នេះ​ត្រូវ