ប៉ារីសបិទ​ផ្លូវ​មួយ​ភាគ​ធំ​ ដើម្បី​ ជំនួប​កំពូល​អាកាសធាតុ

វត្តមាន​ដ៏ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ នៃ​គណៈប្រតិភូ អ្នក​ជំនាញ​អ្នក​សង្កេតការណ៍ និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​មក​ពី​គ្រប់ទីកន្លែង បូករួម​ជាមួយ​ការ​រឹតបន្តឹង​សន្តិសុខ ជា​បញ្ហា​ចោទ​ដល់​ចរាចរណ៍​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស។ អាជ្ញាធរ​ក្រុង​បាន​សម្រេច​បិទ​ផ្លូវ​ សំខាន់ៗ ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស និង​ផ្លូវ​នាំ​ទៅកាន់​មណ្ឌល​រៀប​ចំ​សន្និសីទ​នៅ​ជាង​ក្រុង​ប៉ារីស ប៉ែក​ខាង​ជើង ព្រមទាំង​បាន​ណែនាំ​ពលរដ្ឋ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដំណើរ​ តាម​ឡាន​ ឬ​តាម​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​ទេ បើ​គ្មាន​ការ​ចាំបាច់​។