បារំាង៖សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ពី​ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា​ដល់​ថ្ងៃទី១១ ធ្នូ

សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​លើកទី២១ បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ជា​ផ្លូវការ​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី៣០ វិច្ឆិកា​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១១ ធ្នូ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង។ សន្និសីទ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ដោយ​ប្រមុខ​រដ្ឋ និង​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រមាណ ១៥០នាក់ និង​ក្រុម​គណៈប្រតិភូ​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់ ព្រម​ទាំង​ក្រុម​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត។ ក្នុង​រយៈពេល ១១ថ្ងៃ ក្រុម​អ្នក​ចរចា​នឹង​ជជែក​គ្នា​លើ​គម្រោង​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្នុង​គោលដៅ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ចុង​ក្រោយ​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ពេល​បិទបញ្ចប់​សន្និសីទ។ អ្វី​ជា​ការ​កត់សម្គាល់ រដ្ឋាភិបាល​បារាំង​ក្នុង​នាម​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រៀបចំ​សន្និសីទ​បាន​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​យ៉ាង​តឹងតែង​បំផុត ពិសេស​នៅ​ទីកន្លែង​ប្រជុំ​ដោយ​មាន​ការ​ដាក់​ពង្រាយ​កម្លាំង​ប៉ូលិស និង​ទាហាន​ជិត ៣ ០០០នាក់។