សន្និសីទ​អាកាសធាតុ ៖ ​​​សុន្ទរកថា​​ខ្លឹមៗ អំពាវនាវ​ឱ្យ​ជួយ​ស្រោច​ស្រង់​ភពផែនដី

សន្និសីទ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ស្តីអំពី​អាកាសធាតុ បានចាប់​បើក​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ៣០ វិច្ឆិកា នេះ។ ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ប្រទេស​លើ​លោក មាន​ពេល​ម្នាក់​យ៉ាង​ច្រើន​បំផុត បីនាទី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បង្ហាញ​អំពី​ពាក្យ​សន្យា​របស់​ប្រទេសនីមួយៗ ដើម្បី​បុព្វហេតុ​អាកាសធាតុ ដើម្បី​ផ្តល់​សន្ទុះ​នយោបាយ​ក្រុម​អ្នក​ចរចា ដែល​មាន​ពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១១​ធ្នូ សម្រាប់​រកឱ្យ​ឃើញ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សកល​ប្រឆាំងនឹង​ការ​ឡើង​កម្តៅ​នៃ​ភពផែនដី។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ ជា​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ​ខ្លាំង របស់​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​លើ​លោក ថ្លែង​ពេល​បើក​សន្និសីទ។