ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ


ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

​ខោ​ខោវប៊យជាមួយ​នឹង​ស្បែក​ជើង​កីឡា​ជា​ស្ទីល​មួយ​ដែល​មិត្ត​យុវវ័យ​បច្ចុប្បន្ន​​កំពុង​ពេញ​និយម ព្រោះ​កាលីប​និង​ងាយ​ស្រួល​រក​ទិញ។ ភាគ​ច្រើន​​យុវវ័យ​តែង​លេង​ស្ទីល​បែប​នេះ​ពេល​ដើរ​ផ្សារ​ទំនើប ជួបជុំគ្នា​មក​ក្រៅ​ឬ​ពេល​ទៅ​សិក្សា​ក្រៅ​ម៉ោង។ ដើម​សប្ដាហ៍​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ Sabay នឹង​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ដែល​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យ៖

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

 

ចុចអាន៖ស្បែកជើង​ម៉ូដ​ស្អាត​ៗ ឯ​តម្លៃ​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ pinterest

​​​

​​