ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​


ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

​រូបិយប័ណ្ណ​បាន​ដើរ​តួ​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ដោះ​ដូរ​ទំនិញ​ និង​ប្រកប​របរ​របស់​ប្រជាជន​ទូទាំង​ពិភពលោក​ក្នុង​សម័យ​កាល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ កន្លង​មក​ធ្លាប់​តែ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​រូបិយប័ណ្ណ​របស់​ប្រទេស​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក​ តែ​ថ្ងៃ​នេះ​ Sabay សូម​បង្ហាញ​ជូន​ប្រទេស​ទាំង​១០ ដែល​មាន​រូបិយប័ណ្ណ​របស់​ខ្លួន​ថោក​ជាង​គេ​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​ប្រាក់​ដុល្លារ​។

 

១០. ប្រាក់​ខ្វាចា​ របស់​​សំប៊ី​៖ USD 1 = ZMK 5,249.9

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៩. ប្រាក់​វ៉ុន​ របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​៖ USD 1 = KPW 6,300

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 


៨. ប្រាក់​ហ្វ្រង់​ របស់​ហ្គីណេ​៖ USD 1 = GNF 6,692.6

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៧. ប្រាក់​គីប របស់​ឡាវ​៖ USD 1 = LAK 7,966.0

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៦. ប្រាក់​រូប៊ល​ របស់​បេឡារូស​៖ USD 1 = BYR 8,593.0

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៥. ប្រាក់​រូពី​ របស់​ឥណ្ឌូណេស៊ី​៖ USD 1 = IDR 9,593.0

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៤. ប្រាក់​ដូប្រា​ របស់​​សៅតូម៉េ និង​ប្រាំងស៊ីប​៖ USD 1 = STD 18,770

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

៣. ប្រាក់​ដុង​ របស់​វៀតណាម​៖ USD 1 = VND 20,837

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

២. ប្រាក់​ហ្ស៊ីលីង​ របស់​សូម៉ាលី​៖ USD 1 = SOS 22,000

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

១. ប្រាក់​រាល​ របស់​អ៊ីរ៉ង់​៖ USD 1 = IRR 24,576

 

ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្រដាស​ប្រាក់​ថោក​ជាង​គេ​បំផុត​? ​

 

 

ប្រែ​សម្រួល​៖ សរ​ សុគន្ធី​
ប្រភព​៖ toponthelist, whichcountry​​​