របៀប​តម្លើង Xmod សម្រាប់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ Clash of Clans នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS9

ប្រហែលជាមានមិត្តអ្នកអាន ដែលកំពុង លេងហ្គេម Clash of Clans នេះច្រើន បានស្គាល់ពី tweak មួយនេះ។ tweak នេះ អាចជួយ អ្នកលេង តេស្តវ៉ៃ Clan War មុន ពេលវ៉ៃពិត ប្រាកដបាន ហើយ tweak នេះធ្លាប់ដំនើរការ មិនស្រួល នៅលើ ឧបករណ៍ ដំនើរការ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ iOS9 នាពេល កន្លងមក តែនៅពេលនេះ វាដំនើរការ ធម្មតាវិញហើយ។

របៀប​តម្លើង Xmod សម្រាប់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ Clash of Clans នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS9

បញ្ជាក់ថា tweak នេះ​ មានឈ្មោះ Xmodgames។ វាអាចជួយ អ្នកតេស្តមុន ពេលវ៉ៃ Clan War ម្តងៗ ឧទាហរណ៍ មុនពេលវ៉ៃ អ្នកអាចប្រើ Xmod នេះតេស្តថា អ្នកនឹងឈ្នះ ឬចាញ់បាន​ ហើយចាំ អ្នកវ៉ៃ ពិតប្រាកដ ដោយខ្លួន អ្នកផ្ទាល់ ម្តងទៀត។

របៀប​តម្លើង Xmod សម្រាប់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ Clash of Clans នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS9

សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមិន ទាន់មាន tweak នេះ អ្នកអាច ធ្វើការ ដំឡើងបាន ដោយធ្វើតាម វីដេអូបង្ហាញ នៅខាងក្រោម៖

បន្ទាប់ពីដំឡើង Tweak ខាងលើនេះរួច អ្នកច្បាស់ជា ឃើញកម្មវិធី Xmodgames នេះនៅលើ Homescreen បន្ទាប់អ្នក អាចចុចចូល ហើយអ្នក អាចធ្វើការ Install tool សម្រាប់ប្រើ ជាមួយហ្គេម Clash of Clans នេះ បន្ទាប់ចុច លើពាក្យ Launch ដើម្បីទៅកាន់ ហ្គេមនោះ រួចអ្នកអាច ធ្វើតេស្តមុន វ៉ៃពិតប្រាកដ បានភ្លាម។

  • ដោយ: Hong
  • 11:49 AM, 01 December
  • ប្រភព: Xmodgames
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ