ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​


ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ប្រាកដ​ជា​យល់​ថា​​ចំនួន​លក់​ទូរសព្ទ​របស់​​ទូរសព្ទ​ iPhone ឬ​ Samsung ដែល​មាន​​​ដល់​ទៅ​រាប់​សិប​​លាន​គ្រឿង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​​​គឺ​ជា​ចំនួន​ដ៏​ច្រើន​​មួយ​ ប៉ុន្តែ​ចំនួន​នៅ​មិន​អាច​ប្រៀប​ទៅ​នឹង​ចំនួន​លក់​ទូរសព្ទ​ផ្សេងៗ​នា​​​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​​​ចុង​ក្រោយ​នេះ។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​ទូរសព្ទ​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ៖

 

-ឆ្នាំ ​២០០៥៖ Nokia 1110 ​​លក់​បាន​​ច្រើន​ជាង​ ២៥០​លាន​គ្រឿង

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-​ឆ្នាំ​ ២០០៦៖ Nokia 1600 លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៣០​លាន​គ្រឿង​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៧៖ Nokia 1200 លក់​បាន​​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៨៖ iPhone 3G លក់​បាន​​ជាង​ ១២​លាន​គ្រឿង

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៩៖ iPhone 3Gs លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៣៥​លាន​គ្រឿង

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០១០៖ Nokia 5230 លក់​បាន​ប្រមាណ​ ១៥០​លាន​គ្រឿង​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០១១៖ iPhone 4s លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៨៣​លាន​គ្រឿង​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០១២៖ Galaxy S II និង​ S III ​លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៤០​លាន​គ្រឿង

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៣៖ Galaxy S4 លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៤០​លាន​គ្រឿង​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៤៖ iPhone 6 និង​ 6 Plus លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៧៤,៥​គ្រឿង

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៥៖ ​វិបសាយ​ Tigermobiles បាន​ទស្សន៍ទាយ​ថា​ iPhone 6s នឹង​ជា​ទូរសព្ទ​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ តាម​ពី​ក្រោយ​ដោយ​ Galaxy S6​​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​
​​​​​​

ចុច​អាន៖ ម៉ូតូ​ហុងដា​ Air Blade ឆ្នាំ​២០១៦​បង្ហាញ​ខ្លួន​ហើយ​​រូបរាង​ស្អាត​ប្លែក​​​ពី​មុន​

 

ជំនាន់​ទូរសព្ទ​លក់​ដាច់​បំផុត រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ DailyMail​​​​​​​​​