បង្គោល​លេខ​៣០​ ​កំណាត់​ផ្លូវ​ត​ភ្ជាប់​ច្រក​ទ្វារ​អូយ៉ាដាវ និង​ច្រក​ទ្វារ​ឡេថាញ់​សាង​សង់​បាន​៤០​%ហើយ

​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ​​បង្គោល​លេខ​៣០ ​និង​កំណាត់​ផ្លូវ​ត​ភា្ជ​ប់ច្រក​ទ្វារអូ​យ៉ា​ដាវ និងច្រក​ទ្វារ​ឡេ​ថា​ញ់ វៀត​ណាម ​​សាងសង់​បាន​ប្រហែល​៤០%​ ហើយ ហើយ​នឹងសាង​សង់​ឱ្យ​រួច​រាល់​​តាម​ផែនការ​​​មុន​ថ្ងៃទី​២០ ធ្នូ ២០១៥ ​ខាង​មុខ​នេះ។

នេះ​បើ​តាម​​​ការ​រាយការណ៍របស់​ក្រុម​ជាង​សាងសង់ ។​

រាល់​ការ​សាងសង់​ជា​បន្ទុក​ចំណាយ​របស់​ខាង​ភាគីវៀត​ណាម ចំណែក​​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ត្រួតពិនិត្យ មាន​កម្ពុជា​ និង​វៀតណាម​៕