ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា


ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍​​​តាំង​ពិព័រណ៍​គ្រឿង​យន្ត​លើ​ក​ទី ៣២ (The 32nd Thailand International Motor Expo) ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​បើក​ឱ្យ​​អ្នក​សារព័ត៌មាន​រួម​ទាំង​ភ្ញៀវ​​​ជាតិ​​និង​អន្តរជាតិ ចូល​​ទស្សនា​និង​ផ្តិត​យក​ទិដ្ឋភាព​​នានា​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​​​ធំ​មួយ​នេះ។

 

ពិព័រណ៍​រថយន្ត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ក្រុម​ការងារ​ព័ត៌មាន​​របស់​គេហទំព័រ Sabay ក៏​ទទួល​ការ​អញ្ជើញ​ដើម្បី​ចូលរួម​ចុះ​​ផ្សាយ​និង​ផ្តិត​រូបភាព​​ពី​កម្មវិធី​ដើម្បី​ចែកចាយ​ដល់​ប្រិយមិត្ត​បាន​ទស្សនា។

 

ពិព័រណ៍​រថយន្ត​លើក​ទី ៣២​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​​នេះ ​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​​ប្រធាន​បទ “New Standards…Thai Vehicles Care About the Earth” ដែល​មាន​ន័យ​ថា “ស្តង់​ដារ​ថ្មី…យានយន្ត​​ថៃ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​​លើ​ភព​ផែនដី”។

 

ម៉ាក​​រថយន្ត​​​ស៊េរី​​ទំនើប​ ​ដែល​​​រួម​បង្ហាញ​ផលិតផល​ក្នុង​ពិព័រណ៍​​ ​​​មាន​ចំនួន ៣៣ មក​ពី​១១ប្រទេស និង​ម៉ាក​ម៉ូតូ​ធំ ចំនួន ១៥ មក​ពី​៨ប្រទេស រួម​នឹង​រថយន្ត​គំរូ (Prototype) ៤គ្រឿង និង​គ្រឿង​យន្ត​ថ្មីៗ​ចំនួន​១០គ្រឿង​ទៀត បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ពិព័រណ៍ Motor Expo 2015 នេះ។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​នានា​​នៅ​​ថ្ងៃ​បើក​​ឱ្យ​ចូល​ទស្សនា​ពិព័រណ៍ Motor  Expo ដែល Sabay បាន​ផ្តិត​យក​ផ្ទាល់។

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

ពិព័រណ៍​ Motor Expo ​​​នៅ​​​​​ថៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ចេញ​បង្អួត​គ្នា

 

រាយការណ៍​​៖ ប៉ែត ផាន់និត