ក្រុម​ឧទ្ទាម ISIS ប្រហារជីវិត​ទាហាន​ស៊ី​រី​១៨​នាក់

ស៊ី​រី​៖​​ទាហាន​ស៊ី​រី​១៨​នាក់​ត្រូវបាន​ក្រុម​សកម្មប្រយុទ្ធ​អ៊ីស្លាម ISIS ប្រហារជីវិតនៅ​ទីក្រុង​Palmyra ប្រទេស​ស៊ី​រី បន្ទាប់ពី​បាន​ចាប់ខ្លួន​អំឡុងពេល​ទ័ព​ស៊ី​រី​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​ក្រុម​ឧទ្ទាម​នេះ​នៅ​ក្រុងមួយនេះ។

​គួរ​បញ្ជាក់ថា ទាហាន​ស៊ី​រី​២៥​នាក់​បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត បន្ទាប់ពី​ក្រុម​អ៊ីស្លាម​IS ប្រហារជីវិត​នៅ​ទីក្រុង​Palmyra​ប្រទេស​ស៊ី​រី កាលពី​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៤ ហើយ​ទី​ក្រុងមាន​ប្រាសាទបុរាណ​ជាច្រើន​ដែល បន្សល់ទុក​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ​មកនេះ​ត្រូវបាន​ក្រុម​អ៊ីស្លាម​IS រឹបអូស​បាន​ទីក្រុង​នេះ តាំងពី​ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥៕

ក្រុម​ឧទ្ទាម ISIS ប្រហារជីវិត​ទាហាន​ស៊ី​រី​១៨​នាក់