ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US

ប្រសិនបើអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានគម្រោងនឹងទិញស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 ឬ S6 នោះ នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយ ព្រោះពេលនេះក្រុមហ៊ុន AT&T កំពុងតែផ្តល់នូវការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសគឺរហូតដល់ 50% ឯណោះ ។ នេះគឺមានន័យថា អ្នកអាចទិញ ស្មាតហ្វូន Galaxy S4 ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 100 ដុល្លា, S5 ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 200 ដុល្លា និង S6 ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 250 ដុល្លា តែប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្លៃដើមរបស់ស្មាតហ្វូនទាំងនេះគឺ 200 ដុល្លា, 400 ដុល្លា និង 500 ដុល្លា រៀងគ្នា ហើយការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គឺនៅបន្តរហូតដល់ ថ្ងៃទី3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015 នេះ ដែលផ្តល់ជូននេះទាំងអតិថិជនថ្មី និងចាស់ ។

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4, S5 និង S6 បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% នៅ US

ចុះថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 01:50 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ