ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺទៅលោក មឿន តុលា ចំពោះរបាយការណ៍ អឺរ៉ុបថា ពលករកម្ពុជា ត្រូវថៅកែថៃ រំលោភបំពាន

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ បានចេញលិខិតឆ្លើយតប ចំពោះការលើក ឡើងរបស់លោក មឿន តុលា ប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៍ ក្នុងការផ្សាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី យប់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមចំណងជើងថា “របាយ ការណ៍អឺរ៉ុប ពលករកម្ពុជា ក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃសាច់មាន់ ត្រូវថៅកែថៃរំលោភបំពាន” ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ តបទៅលោក មឿន តុលា ប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៍។

ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺទៅលោក មឿន តុលា ចំពោះរបាយការណ៍ អឺរ៉ុបថា ពលករកម្ពុជា ត្រូវថៅកែថៃ រំលោភបំពាន

ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺទៅលោក មឿន តុលា ចំពោះរបាយការណ៍ អឺរ៉ុបថា ពលករកម្ពុជា ត្រូវថៅកែថៃ រំលោភបំពាន