ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ពិសេស ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​បែប​បទ និ​ង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ប្រឡង​សិស្ស​ចៅក្រម​

រឿងរ៉ាវ​ចម្រូង​ចម្រាស់​ជុំវិញ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​ចៅក្រម​ នៃ​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ​នៅ​តែ​បន្ត។ ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ​បាន​សម្រេច​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ពិសេស​មួយ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​បែប​បទ​ ក៏​ដូចជា​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ប្រឡង​សិស្ស​ចៅក្រម។​ ជា​ការ​ប្រឡង​ ដែល​គ្រោង​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​ធ្នូ​ខាង​មុខ​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ សម្រេច​លើក​ពេល​គ្មាន​កាល​កំណត់។ ​