ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រកាសតែងតាំង លោក ​ឈាង វុន ជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក យ៉ែម បុញ្ញឬទ្ធិ ជាអ្នកនាំពាក្យ តំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ

ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រកាសតែងតាំង លោក ​ឈាង វុន ជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក យ៉ែម បុញ្ញឬទ្ធិ ជាអ្នកនាំពាក្យ តំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ

ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រកាសតែងតាំង លោក ​ឈាង វុន ជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក យ៉ែម បុញ្ញឬទ្ធិ ជាអ្នកនាំពាក្យ តំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ

  • ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រកាសតែងតាំង លោក ​ឈាង វុន ជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក យ៉ែម បុញ្ញឬទ្ធិ ជាអ្នកនាំពាក្យ តំណាងរាស្រ្ត នៃគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ已关闭评论
  • 283 views
  • Hide Sidebar
    A+