មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន វប្បធម៌នៃការពេញនិយមគំនូរជីវចល anime និង manga បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Sharp ផលិតទូរស័ព្ទម៉ូដែលថ្មីមួយឈ្មោះថា Evangenlion ទៅតាមប្រជាប្រិយភាពនៃតួអង្គក្នុងគំនូរជីវចលទាំងនោះ។

មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកមើលស្មាតហ្វូន Evangenlion ដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញនៅចុងខែធ្នូនេះ

ចុះថ្ងៃទី 02 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 1:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ