បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សា

Company

Cam S&V Trading Co.,Ltd ( S&V Cambodia Jobs )   

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Marketing

Hiring

2

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-01-2015

Closing Date

Dec-31-2015
  - ចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើទីផ្សារ

- ស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅ និង លក់ទៅតាមផែនការដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

- ធ្វើរបាយការណ៌ប្រចាំថ្ងៃដាក់ជូនប្រធានផ្នែកទីផ្សារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ

  - ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងតាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារ

- កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ

- អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារ ចេះភាសាអង់គ្លេស និង ចិន ត្រូវបានផ្តល់អតិភាព

- ត្រូវចេះប្រើប្រាស់ Microsoft word & excel សម្រាប់ ​(បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុក)

- ត្រូវស្គាល់ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត នៅក្នុងភ្នំពេញអោយបានច្រើន (បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ)

អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន

- ប្រាក់បៀរវត្សន៍សមរម្យ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម និង​ប្រាក់រង្វាន់នៅបំណាច់ឆ្នាំ

- ផ្តល់ជូនថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ ថ្លៃសាំង​ និង អាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួនមួយពេល

- ផ្តល់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៤​ ថ្ងៃ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

098 486 777

Email

[email protected]

Website

http://www.camsvjob.com

Address

2nd floor, SI Building, No 93, Preash Sihanuk, khnan Doun Penh, Phnom Penh.