ក្រសួង​ការ​បរទេស​ប្រាប់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស អ.ស.ប ថា រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ត្រៀម​ខ្លួន​បន្ត​ជំរុញ​វប្ប​ធម៌​សន្ទនា

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ប្រាប់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស អ.ស.ប ថា រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ត្រៀម​ខ្លួន​បន្ត​ជំរុញ​វប្ប​ធម៌​សន្ទនា

  • ក្រសួង​ការ​បរទេស​ប្រាប់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស អ.ស.ប ថា រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ត្រៀម​ខ្លួន​បន្ត​ជំរុញ​វប្ប​ធម៌​សន្ទនា已关闭评论
  • 205 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/02  Category:ក្នុងស្រុក