ជាងបច្ចេកទេសអិនធឺណេត(ក្រុងព្រះសីហនុ)

Company

OPENNET   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

2

Industry

Telecommunication

Salary

$200-$500

Qualification

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 35

Location

Preah Sihanouk;

Publish Date

Dec-02-2015

Closing Date

Jan-01-2016
  - តភ្ជាប់ខ្សែរអិនធឺណេតចូលទៅផ្ទះរបស់អតិថិជន ជួសជុលខ្សែរដែលខូច(ADSL and FTTH Cable)
- តម្លើងអិនធឺណេតជូនអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអិនធឺណេតជួនអតិថិជន
- ថែទំាប្រព័ន្ធខ្សែរអិនធឺណេត។
  - រៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យ បើចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពត៌មានវិទ្យាកាន់តែប្រសើរ
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន ឩស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារ អាចធ្វើការខាងក្រៅបាន

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. PHIN Koeurn

Phone

016 880 832/ 017 437 112

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh