អាមេរិក​ចង្អុល​មុខ​ថៃ​រឿង​សន្តិសុខ​វិស័យ​អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

នៅ​ថ្ងៃពុធ​ទី ២ ធ្នូ​នេះ របប​ដឹកនាំ​សឹក​ថៃ បាន​ប្រកាស​សន្យា​ជា​ថ្មី​ ថា​នឹង​ខិត​ខំ​​រៀប​ចំ​ដំណើរ​ការ​សន្តិសុខ​​វិស័យ​អាកាសចរណ៍​ឱ្យ​បាន​​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ​ ស្រប​តាម​បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ។ ពាក្យ​សន្យា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ បន្ទាប់​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ព្រមាន​និង​បញ្ចុះ​ចំណាត់​ថ្នាក់ថៃ​ក្នុង​វិស័យ​សន្តិសុខ​អាកាសចរណ៍ កាលពី​ម្សិលមិញ។