អ្នកវិនិយោគ​កាន់តែច្រើន​បែរខ្នង​ដាក់​ថាមពល​បាន​មក​ពី​ធ្យូងថ្ម

ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន​ជាង​៥០០ ក្នុង​ពិភពលោក​​បាន​ប្រកាស​​បដិសេធ​មិន​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ថាមពល​ធ្យូងថ្ម។ តួលេខ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​លើក​ទឹកចិត្ត​នេះ ត្រូវ​បាន​​​អង្គការបរិស្ថាន​អន្តរជាតិ ឈ្មោះ ៣៥០ ប្រកាស នៅថ្ងៃ​ពុធទី ២ធ្នូ ថ្ងៃ​បើក​ទី​៣​ នៃសន្និសីទ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ស្តីពី​អាកាសធាតុ ដែល​កំពុង​បើក​ធ្វើ​នៅទីក្រុង​ប៉ារីស។ ​