អាមេរិក៖ យ៉ាងហោចណាស់១៤នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​ការបាញ់រះ​នៅ​កាលី​ហ្វ​រ​នីញ៉ា

មនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់១៤នាក់​ស្លាប់ និង១៧នាក់​រងរបួស​ដោយសា​រ​ការបាញ់រះ​មួយ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជនពិការ​ក្នុង​ក្រុង San Bernardino រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​រ​នីញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក នា​ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ។ ប៉ូលិស​បានកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ចំនួន៣នាក់ ដែល​ក្នុងនោះ មានតែ​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​កំពុងតែ​រត់គេចខ្លួន ខណៈ២នាក់​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​បាញ់​ចំ ហើយ​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​រាយ​ការណ៍​ថា​ស្លាប់​៕


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​