តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន បាឲ្យដឹងថា តារាម៉ូដែលស្រី វ័យក្មេង ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ មានឈ្មោះថា Marlina Moreno បានបោះបង់ចោល ការងារជាអ្នករាំគាំទ្រ ក្រុមបាល់អោប រួចទៅរាំ នៅក្នុងក្លិបរាត្រី ដើម្បីយកលុយ ទៅជួយអភិរក្សសត្វព្រៃ ដែលជិតផុតពូជ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ក្នុងនោះរួមមាន ប្រទេសកម្ពុជា ផងដែរ។

តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
នាង Marlina Moreno រាំក្នុងក្លិបរាត្រី ដើម្បីរកប្រាក់ ជួយអភិរក្សសត្វព្រៃ

នារីវ័យ ២៤ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលស្រលាញ់ ចូលចិត្តសត្វព្រៃ រូបនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកអភិរក្សជីវវិទ្យា និងកំពុងតែរកប្រាក់ ដើម្បីធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ ទ្វីបអាហ្វ្រិក ផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ នាង Marlina ក៏បានបើកអាជីវកម្ម ដោយខ្លួននាងផ្ទាល់ ដើម្បីជួយសម្រួល ដល់ការអភិរក្ស សត្វកម្រផ្សេងៗ ទៀតផង។

គួររំលឹកផងដែរថា នាង Marlina គឺជាអតីត អ្នករាំគាំទ្រ ក្រុមបាល់អោប San Diego Chargers (អាមេរិក) និងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរ ទៅកាន់តំបន់ព្រៃ នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង កាលពីឆ្នាំ២០១២។

តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
រូបថត កាលនាង Marlina Moreno ជាអ្នករាំគាំទ្រ ក្រុមបាល់អោប

ពេលនោះហើយ ដែលធ្វើឲ្យនាង ផ្លាស់ប្តូរអ្វីគ្រប់យ៉ាង មកស្រលាញ់ សត្វព្រៃវិញ។ បន្ទាប់មក នាងក៏បាន បោះបង់ចោល ការងារជាអ្នករាំ គាំទ្របាល់អោបនោះ និងចាប់ផ្តើម ធ្វើការឲ្យ Pink Monkey Media ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផលិតឯកសារសត្វ ដើម្បីបញ្ជាក់ពី ការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្ស នៅជុំវិញពិភពលោក។

ជាងនេះទៅទៀត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២ មក នាង Marlina បានធ្វើការជាមួយនឹង មូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក (World Wildlife Foundation) , Surin Project , Monkey Foundation និង Project Wildlife ហើយបានធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន ៨ខុសៗគ្នា ដោយឆ្លងកាត់ ទ្វីបអាស៊ី , ទ្វីបអាហ្រ្វិក , អាមេរិកខាងត្បូង និង កោះ Borneo (ម៉ាឡេស៊ី) ហើយក្នុងនោះ ក៏មានប្រទេសកម្ពុជា ផងដែរ៕

តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ

តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ

ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបថត នាង Marlina Moreno នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ
តារាម៉ូដែលស្រីម្នាក់ បោះបង់ ការងារ ទៅរាំក្នុង ក្លិបរាត្រី យកលុយជួយ អភិរក្សសត្វព្រៃ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមមានកម្ពុជា ផងដែរ

ប្រភព ៖

ដោយ ៖ ប៊ី

ខ្មែរឡូត

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 093868723 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល (3) LINE, VIBER: 093868723 (4) តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត