កា​រ​​​​​​​​​​​​​អត្ថា​​​​​​​​​​​​​ធិ​ប្បាយ​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​ ​​”​​​​​​​កម្ម​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​កា​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​​​ខ្មាំង​​​​​​​​​​”​​​​​​ ​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​ទី​​​​​​​​ ​​​០៣-១២-​​​​​​​២០​១៥

នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​រ​​បស់​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​”​​​​​​​​​ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​០៣-១២-​​​​​​​២០​១៥​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គទី​២​​​​)​​។​​​​​​​ ​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​ស្តី​​​​​​​​​ពី​​​​​​​អន្តរជាតិ​ វគ្គ​​​​​​ទី​​១​​ ​( WHT (1) Paris COPS 21 ignores IS priority )​ ​​ ​​​​, ​​​​ វគ្គ​​​​​ទី​​​​​​២​​​ ​ស្តី​​​​​​​​​ពី​​​​​​​សាសនា ​​​​​(RLG (2) Jehovah Witness)

​​​​​​​​សូម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​បក​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច​​​​​​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​

វគ្គ​​​​​ទី​១

វគ្គ​​​​​ទី​២
នៅ​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​រ​​បស់​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យុ​​​​​​​​ ​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​ ​​​​“​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំង​​​​​​​”​​​​​​​​​ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​ ​​​​​​​០៣-១២-​​​​​​​២០​១៥​​ ​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​ ​​​6:00​am​​​​​ ​-​​7:00​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​)​​​​​​​​​ ,​​ ​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​(​​​​វគ្គទី​២​​​​)​​។​​​​​​​ ​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​ជា​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​វិ​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​ ​​​​​​ពីរ​​​​​​​ ​គឺ​​​​​ស្តី​​​​​​​​​ពី​​​​​​​អន្តរជាតិ​ វគ្គ​​​​​​ទី​​១​​ ​( WHT (1) Paris COPS 21 ignores IS priority )​ ​​ ​​​​, ​​​​ វគ្គ​​​​​ទី​​​​​​២​​​ ​ស្តី​​​​​​​​​ពី​​​​​​​សាសនា ​​​​​(RLG (2) Jehovah Witness)
​​​​​​​​សូម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​បក​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច​​​​​​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​
វគ្គ​​​​​ទី​១

វគ្គ​​​​​ទី​២
ដោយ ធឿប វុទ្ធី

  • កា​រ​​​​​​​​​​​​​អត្ថា​​​​​​​​​​​​​ធិ​ប្បាយ​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​ ​​”​​​​​​​កម្ម​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​កា​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​​​ខ្មាំង​​​​​​​​​​”​​​​​​ ​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​ទី​​​​​​​​ ​​​០៣-១២-​​​​​​​២០​១៥已关闭评论
  • 346 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/03  Category:សុខភាព