លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យ រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាត នៅសង្កាត់និរោធ

ភ្នំពេញ ៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុម ចុះត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការនៃរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតមួយកន្លែង ក្នុងសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ៕

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យ រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាត នៅសង្កាត់និរោធ

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យ រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាត នៅសង្កាត់និរោធ

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យ រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាត នៅសង្កាត់និរោធ

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះត្រួតពិនិត្យ រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាត នៅសង្កាត់និរោធ