តំណាង​រាស្ដ្រ​អង់គ្លេស​ភាគ​ច្រើន​គាំទ្រ​យុទ្ធនាការ​ទម្លាក់​គ្រាប់​បែក​នៅ​ស៊ីរី​ប្រឆាំង​ពួក​រដ្ឋ​អ៊ិស្លាម

បណ្ដា​តំណាង​រាស្ដ្រ​អង់គ្លេស​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កង​ទ័ព​​ជើង​អាកាស​អង់​គ្លេស​បើក​ការ​វាយ​ប្រហារ​ប្រឆាំង​នឹង​ពួក​បះបោរ​រដ្ឋ​​អ៊ិស្លាម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ីរី។