ប៉ូលិស​ថៃ​ថា​ជន​សង្ស័យ​ចាប់​ជំរិត និង​ធ្វើ​ឃាតកម្ម​ម្នាក់​ពី​អូស្ដ្រាលី​រត់​គេច​ចូល​ទៅ​កម្ពុជា​

ប៉ូលិស​ថៃ​និយាយ​ថា បុរស​អូស្ដ្រាលី​ម្នាក់​ដែល​គេ​សង្ស័យ​ថា​បាន​ដឹក​នាំ​ការ​ចាប់​ជំរិត​ និង​ឃាតកម្ម​លើ​អតីត​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​ធំ Hells Angels បាន​រត់គេច​ចេញ​ពី​ថៃ​ចូល​ទៅ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា។