ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ


ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​​ម៉ូតូ​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​លើ​ពិភពលោក​បាន​មក​សាង​សង់​​ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិត​កម្មក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​​​​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ូតូ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ​មាន​តម្លៃ​ទាប​ជាង​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​​ជា​តម្លៃ​ម៉ូតូ​ដែល​កំពុង​ចរាចរ​លក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ បើ​យោង​តា​ម​គេហទំព័រ Checkraka​​​​​​​

​​

-Honda Dream 110i ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៣៩ ០០០​ពាន់​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ០៨៧​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Honda Super Cub ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៤២ ៣០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ១៧៩​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Honda Click i 125i ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៤៩ ៥០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ៣៨០​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Honda Moove ​កាំ​រាយ​ ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៤៩ ៧០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ៣៨៥​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

​-Honda Moove កាំ​បន្ទះ ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៥១ ៤០០​បាត​ (​ប្រហែល​ ១ ៤៣៣​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

 

-Honda Zoomer X ស៊េរី​ ២០១៦៖ ៥៥ ៣០០​បាត (ប្រហែល​ ១ ៥៤១​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Honda MSX125 ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៦៨ ៩០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ៩២០​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

 

-Honda PCX ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៧៧ ២០០​បាត​ (​ប្រហែល​ ២ ១៥២​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Honda Scoopy i Active Boy ស៊េរី​ ២០១៤៖ ៤៦ ០០០​បាត (ប្រហែល​ ១ ២៨២​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Kawasaki Ninja 300 ABS SE ស៊េរី​ ២០១៥៖ ១៩៤ ០០០​បាត​ (ប្រហែល​ ៥ ៤០៨​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Yamaha Fino Retro ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៤៦ ០០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ២៨២​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Yamaha Mio 125i ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៤៧ ០០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ៣១០​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-KTM Duke 200 ស៊េរី​ ២០១៥៖ ១៤៩ ០០០​បាត​ (ប្រហែល​ ៤ ១៥៤​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Suzuki Nex ស៊េរី​ ២០១៣៖ ៤១ ០០០​បាត​ (ប្រហែល​ ១ ១៤៣​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

-Suzuki Smash 110 ស៊េរី​ ២០១៥៖ ៣២ ៩០០​បាត​( ប្រហែល​ ៩១៧​ដុល្លារ)

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

ចុច​អាន៖ ម៉ូតូ​ហុងដា​ Air Blade ឆ្នាំ​២០១៦​បង្ហាញ​ខ្លួន​ហើយ​​រូបរាង​ស្អាត​ប្លែក​​​ពី​មុន

 

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖​ Checkraka​​​​​​​

នាំមកជូនដោយ

ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ