តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​​រថយន្ដ​ល្បី​ៗ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​​​ក្នុង​កម្មវិធី Thailand International Motor Expo 2015។ ​ពិព័រណ៍​គ្រឿង​យន្ត​ថៃដែល​មាន​តាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​ក៏​ដូច​ជា​​ម៉ូតូ​ស៊េរី​​ថ្មីៗ​​ ​​កាន់​តែ​ទាក់ទាញ​អ្នក​ទស្សនា​​​ដោយសារ​មាន​​ការ​ចូលរួម​ពី​តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​ស្រស់​ស្អាត​​បាន​ឈរ​អម​និង​កាច់​រៀង​ដាក់​គ្នា​​​គួរ​ឲ្យ​ក្នក់ក្នាញ់។

 

តោះ! ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា ស្អាត​កម្រិត​ណា​ទៅ​​​តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​ក្នុង​​កម្មវិធី​ Thailand International Motor Expo 2015 ដែល Sabay បានផ្ដិត​យក​ពី​ប្រទេស​ថៃ។

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

បន្ត​អាន៖ Motor Expo 2015 ​នាំ​ឧស្សាហកម្ម​យានយន្ត​ថៃ​​ទទួល​ស្គាល់​​ជា​លក្ខណៈ​សាកល។

 

 តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត

នាំមកជូនដោយ

តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​​​កាច់​រៀង​បង្អួត​​សម្រស់​ដាក់​គ្នា​នៅ Thailand Motor Expo 2015