កសិកម្ម​ជួយ​ទ្រទ្រង់​ជីវិត​មនុស្ស ប៉ុន្តែ វា​ក៏​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់​សំខាន់​ដែរ

សន្និសីទ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពី​អាកាសធាតុ​កំពុង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ សន្និសីទ​ប៉ារីស ប្រៀបបាន​នឹង​ទីផ្សារ​ដែល​ប្រទេស​នីមួយៗ​ត្រូវ​ចរចា​គ្នា ការពារ​ប្រយោជន៍​របស់ខ្លួន ក្នុង​រឿង​កាត់បន្ថយ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់ ដែលជា​​អ្នកទទួល​ខុសត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​​ផែនដី​ឡើង​កំដៅ និង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ សម្រាប់​អង្គការ​​បរិស្ថាន កសិកម្ម មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន ជាអ្នកបញ្ចេញ​ឧស្ម័នកាបូនិក និង​មេតាន ដែល​ជាអ្នកបង្ក​ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់។ ការផ្លាស់ប្តូរ​ទម្លាប់​រស់នៅ ដោយ​លះបង់​ការប្រើ​ថាមពល​បាន​មក​ពី​ប្រេង ទៅ​ប្រើ​ថាមពល​មិន​ចេះរីងស្ងួត ដូចជា​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ ជា​ដំណោះស្រាយ​មួយ​ល្អ​សម្រាប់​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​កាបូនិក។