កំរង​រូបភាព​នាង Yaya នៅ​ថ្ងៃ​បួស​ទី​១​របស់ Nadech

Sanofi

​ការ​បួស​សងគុណ​មាតា​មិ​តា​ ​គឺជា​រឿង​ដ៏​ប្រពៃ​ណាស់​ ហើយ​លោក Nadech បានធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ចូលរួម​មក​សាង​បុណ្យ​ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​។ ​ជាពិសេស​គឺមាន​វត្តមាន​របស់​មនុស្ស​ពិសេស​មក​ចូលរួម នេះ​ជា​កំលាំងចិត្ត​របស់លោក​។​ លោក​សូម​ធ្វើបុណ្យ​ជំ​រះ​ចិត្ត ​ជ្រះថ្លា ​ដើម្បី​អ្នកមានគុណ ​បន្ទាប់មក​លោក​នឹង​ត្រឡប់មក​សម្តែង​តាម​ធម្មតា​។

សូម​បញ្ជាក់​ថា​លោក​មាន​រឿង​ថ្មី ​សំរាប់​មិត្តអ្នក​គាំ​ទ្រ បន្ទាប់​ពី​លោក​​សឹក​ ហើយ​ត្រឡប់​មក​វិស័យ​សិល្បះ​វិញ​។ លោក​សូម​អរ​គុណ​ជា​ច្រើន​សំរាប់​ការ​ចូល​រួម​មក​ធ្វើ​បុណ្យ​​នឹង​គាំ​ទ្រ​លោក​៕​

​កំរង​រូបភាព​មាន​ដូចខាងក្រោម​















Related