១.ផ្នែកទីផ្សារ ២.ផ្នែកលក់ ៣.ផ្សព្វផ្សាយ

Company

Khmer Pools Welfare Lottery Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Entertainment

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

100

Industry

Entertainment

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

Khmer-- Good   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-04-2015

Closing Date

Jan-02-2016
  *អត្ថប្រយោជន៍៖
១.ផ្នែកទីផ្សារ៖
-មានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
-មានប្រាក់ឧបត្តម្ភផ្សេងៗ
-មានធានារ៉ារងការងារ ។

២.ផ្នែកលក់៖
-មានប្រាក់ចំណូលភាគរយពីការលក់ខ្ពស់
-មានប្រាក់រង្វាន់
-មានប្រាក់ឧបត្តម្ភផ្សេងៗ
-មានធានារ៉ារងការងារ ។

៣.ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ
-មានប្រាក់ខែចាប់ពី ២០០$-៣០០$
-មានប្រាក់ឧបត្តម្ភផ្សេងៗ
-មានធានារ៉ារងការងារ ។

  *លក្ខខណ្ឌ៖
១.ផ្នែកទីផ្សារ៖
-មានរូបសម្បិត្តសមរម្យ
-ប៉ិនប្រសប់ខាងនិយាយ
-តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
-មានចិត្តធ្វើការងារជាក្រុម
-មានការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ ។
២.ផ្នែកលក់៖
-មានរូបសម្បិត្តសមរម្យ
-ប៉ិនប្រសប់ខាងនិយាយ
-តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
-មានចិត្តធ្វើការងារជាក្រុម
-មាន ឬគ្នានបទពិសោធន៍ក៏បាន ។

៣.ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ៖
-ភេទស្រី អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៨ ឆ្នាំ ។
-មានសុខភាពមាំមួន ស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការងារ
-មានភាពស្មោះត្រង់ និងអំណត់អត់ធ្នត់ រួសរាយរាក់ទាក់
-មានភាពប៉ិនប្រសប់ខាងនិយាយ
-មាន ឬគ្នានបទពិសោធន៍ក៏បាន ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Rimon Guo

Phone

099 966 889 / 069 915 996

Email

[email protected]

Website

http://www.kpwlottery.com

Address

ផ្ទះលេខB32 B33 ផ្លូវសុភមង្គល(កោះពេជ្រ) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
  ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក_Page_1.jpg ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក_Page_2.jpg