ប៉ាគីស្ថាន ​បញ្ជូន​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ តាម​យន្តហោះ​ត្រឡប់​មក​ក្រិក​វិញ

ក្រិក​ដែល​បាន​បញ្ជូន​យន្តហោះ​មួយ ​ដឹក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ ចំនួន​ ៤៩​នាក់​ ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​ ទើប​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន ​រុញ​យន្តហោះ​ត្រឡប់​មក​វិញ ​ជាមួយ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​៣០​នាក់ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ម្សិលមិញ ​ដោយទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ចំនួន​ តែ​១៩​នាក់​ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ាគីស្ថាន ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​អាច​អះអាង ​ថា​ជនភៀស​ខ្លួន​ទាំង​នោះ​ គឺ​ជា​ជនជាតិ​ប៉ាគីស្ថាន​ទេ ​ហើយ​វា​គឺ​ជា​តួនាទី​របស់​អាជ្ញាធរ​ក្រិក ​ដែល​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ ​មុន​នឹង​បញ្ជូន​មក​កាន់​ប្រទេស​គេ។