អាគារ Gold Tower42 គ្រោង​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​ទ្បើង​វិញ​នៅ​ដើមឆ្នាំ​ក្រោយ​?

​អាគារ​លំនៅដ្ឋាន និង​ពាណិជ្ជកម្ម Gold Tower42 ដែល​បាន​ផ្អាក​ការសាងសង់​ទុកចោល​រាប់​ឆ្នាំ​មកហើយ​គ្រោង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​បន្ត​សាងសង់​ទ្បើង​វិញ​នៅ​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ ២០១៦ និង​គ្រោង​បញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ដើមឆ្នាំ ២០១៨​។​ ​យោងតាម​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាម​គេហទំព័រ Facebook របស់​ក្រុមការងារ​ព័ត៌មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស​នៃ