កូន​ខ្មែរ​កាត់​បរទេស​ពីរ​នាក់ ចាប់​ដៃ​គ្នា​ធ្វើ​បទ​ចម្រៀង Original


កូន​ខ្មែរ​កាត់​បរទេស​ពីរ​នាក់ ចាប់​ដៃ​គ្នា​ធ្វើ​បទ​ចម្រៀង Original

តារា​ចម្រៀង​រ៉េប​ខ្មែរ​ពីរ​រូប គឺ​លោក ថូនី កែវ និង ប្រុស ឡា បាន​សម្រេច​ចាប់​ដៃ​គ្នា​ក្រោយ​មាន​ឆន្ទៈ និង​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ដូច​គ្នា​ចំពោះ​សិល្បៈ​ខ្មែរ ហើយ​បាន​មក​ជួប​គ្នា​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

 

កូន​ខ្មែរ​កាត់​បរទេស​ពីរ​នាក់ ចាប់​ដៃ​គ្នា​ធ្វើ​បទ​ចម្រៀង Original

ពួក​គេ​និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ទៀត តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!!!