អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9 ចាប់កើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ….

អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9 ចាប់កើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ....

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9 កាលពី 2 ខែកន្លងទៅ ក៏ជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានអាប់ដែតមកកាន់ជំនាន់ចុងក្រោយនេះ រួចមកហើយ។ ជាក់ស្តែងរហូតមកទល់ពេលនេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍សរុបលទ្ធផលថ្មីមួយចេញពី Apple ផ្ទាល់ គឺបានបង្ហើបឱ្យដឹងថា iOS 9 មានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ទៅ 70% មកហើយ នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សរុប ខណៈនៅសល់ប្រហែល 22% គឺអ្នកប្រើប្រាស់ iOS 8. យ៉ាងណាមុិញ បើយើងធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន អាចទាញសេចក្តីបានថា iOS 9 កំពុងមានការពេញនិយមច្រើនជាជាង iOS 8 កាលពីឆ្នាំទៅ អំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដទៃៗទៀត កំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9 ចាប់កើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ....
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9 ចាប់កើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ....

ចុះថ្ងៃទី 04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 05:23 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

អ្នកប្រើប្រាស់ iOS 9 ចាប់កើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ....