ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ភ្នំពេញ៖ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ ពីភ្នាក់ងារមជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានអម្ពិល បានឲ្យដឹងថា នៅម៉ោងប្រមាណ ១១ថ្ងៃត្រង់ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះ ក្នុងបន្ទប់ឡៅតឿមួយ ក្បែរស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ ក្នុងភូមិត្នោតជ្រុំ ខណ្ឌមានជ័យ។

សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូង ករណីអគ្គិភ័យនេះ កើតឡើងដោយ សារជម្លោះ ក្នុងគ្រួសារ សមាជិក្នុងផ្ទះបានយក ខោអាវដុតនៅក្នុងបន្ទប់ឡៅតឿ។

សេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ ផងដែរ នៅខណៈកំពុងឆាបឆេះនេះ រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនៃ ការិយាល័យពន្លត់ អគ្គិភ័យបាន ទៅជួយអន្តរាគមនផងដែរ៕

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ

ឆេះបន្ទប់ឡៅតឿ ក្បែរស្ថានីយ៍ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ សង្ស័យដុត រឿងជម្លោះគ្រួសារ