សង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ យកព្រះពុទ្ធរូប ទម្លាក់ចូលទឹកស្អុយ ជាច្រើនអង្គដោយគ្មាន មូលហេតុ

ភ្នំពេញ៖ ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ គង់នៅកុដិលេខ៤៣ វត្តស្ទឹងមានជ័យ ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ នៅម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានយកព្រះពុទ្ធរូប ជាច្រើនអង្គ ទៅទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកស្អុយ ដោយមិនដឹងមូលហេតុ។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឱ្យដឹងថា ហេតុការនេះបានធ្វើឱ្យមាន ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់យាយជី តាជី សិស្ស និងនិស្សិត ដែលស្នាក់នៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យ។

ចំពោះករណីនេះ ទាំងប្រជាពលរដ្ឋ យាយជី តាជី ព្រះសង្ឃ និងសិស្សនិស្សិត ដែលគង់ និងស្នាក់នៅ វត្តស្ទឹងមានជ័យស្នើសុំឱ្យ ខាងក្រសួងធម្មការ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើការសួរនាំ និងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ និងសាសនាផង៕

សង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ យកព្រះពុទ្ធរូប ទម្លាក់ចូលទឹកស្អុយ ជាច្រើនអង្គដោយគ្មាន មូលហេតុ

សង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ យកព្រះពុទ្ធរូប ទម្លាក់ចូលទឹកស្អុយ ជាច្រើនអង្គដោយគ្មាន មូលហេតុ

សង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ យកព្រះពុទ្ធរូប ទម្លាក់ចូលទឹកស្អុយ ជាច្រើនអង្គដោយគ្មាន មូលហេតុ

សង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គ យកព្រះពុទ្ធរូប ទម្លាក់ចូលទឹកស្អុយ ជាច្រើនអង្គដោយគ្មាន មូលហេតុ