វៀត ប៊ុនឌឿន និង ជ័យ ស៊ីណេតនរណាខ្លាំង ?

ភ្នំពេញ:     ​ភ្នំពេញ​:​អ្នក​ប្រដាល់​ជ័យ ស៊ី​ណេ​ត​ក្លឹប​ឃ្លាំងមឿង​កី​ឡ​ត្រូវបាន​ផ្គូរ​ផ្គង​ឲ្យ​ប្រកួត​ជាមួយ​អ្នក​ ប្រដាល់​វៀត ប៊ុន​ឌឿ​ន​សមាគម​ប្រដាល់​ក្រសួងការពារជាតិ​លើស​ង្វៀន CTN ថ្ងៃទី​៦ ធ្នូ​នេះ ។​

​    ​តាមពិត​អ្នក​ប្រដាល់​ទាំង ២ រូបនេះ​មាន​សមត្ថ​ភាពមិន​លើស ខ្វះ​គ្នា​ឡើយ​តែ​ប៊ុន​ឌឿ​ន​ហាក់ដូចជា​មានឈ្មោះ​ បោះ​សម្លេង​ខ្លាំង​ជាង ។ តែ​សម្រាប់​ការប្រកួត​នេះ​មិនទាន់​ប្រាកដថា​ប៊ុន​ឌឿ​ន​ឈ្នះ​ស៊ី​ណេ​ត​នោះទេ ។ ប្រសិនបើ​ប៊ុន​ឌឿ​ន​ដើរលេង​ច្រើន​ជា​ហ្វឹកហាត់​នោះគេ​នឹង​លំបាក់​ជាមួយ​ជ័យ ស៊ី​ណេ​ត​តែ​នៅក្នុង​ក្លឹប​ច្រើន ។​
​    ​