លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល រង​ការចោទប្រកាន់ ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​

ភ្នំពេញ: អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បានទទួល​ពាក្យ​ប្តឹង​ដែល​បាន​ចោទប្រកាន់​លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល ពាក់ព័ន្ធ​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច ក្នុងករណី​យកលុយ​ពី​ម្ចាស់​ដេប៉ូ​សិប្បកម្ម យកលុយ​ពី​ការដឹកឈើ​លើស​បរិមាណ​ឈើ​កំណត់​ក្នុង​លិខិតអនុញ្ញាត​ដឹកជញ្ជូន អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឡាន​ដឹកឈើ​គ្មាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ដឹកជញ្ជូន​ចូល​ឬឮ​ឆ្លងកាត់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជាដើម​។ ពាក់ព័ន្ធ​ករណីនេះ​លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល ក៏បាន​ចេញ​លិខិត​បំភ្លឺ​មក​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ដោយ​ធ្វើការ​បដិសេធ​នូវ​រាល់​ការចោទប្រកាន់​ខាងលើ​។​

​ខាងក្រោម​នេះ ជាការ​បំភ្លឺ​របស់លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល បំភ្លឺ​ពាក់ព័ន្ធ​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​៖​

លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល រង​ការចោទប្រកាន់ ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​

លោក ច័ន្ទ​ថេត ថា​នរៈ នាយក​ខណ្ឌ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កណ្តាល រង​ការចោទប្រកាន់ ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​