ព្រឹទ្ធសភា ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​

ព្រឹទ្ធសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាល​ទី​៣ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៧​ខែធ្នូ​នេះ​។​

បើតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ព្រឹទ្ធសភា នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ព្រឹទ្ធសភា​នឹងធ្វើ​ការពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​២ គឺ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ទូរគមនាគមន៍​៕

​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​