ប្រជា​សហគមន៍ ​និង​សមាជិក​សហជីព​ខ្លះ ​ចាប់​ផ្តើម​អបអរ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​

ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរ​ជាតិ១០ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៥ ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​សរុប​ប្រមាណ​ជា៦០០នាក់​​ នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ​និង​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប ​បាន​ផ្តើម​ធ្វើ​សកម្មភាព​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី០៦ ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៥នេះ​តទៅ​ហើយ។ ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃយុទ្ធនាការ​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា​ ការ​លើក​បដា​ដើរ​ហែរ​តាម​ផ្លូវ ​និង​ការ​ធ្វើ​វេទិកា​ក្នុង​បរិវេណ​ទីស្នាក់​ការ ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​ខក​បំណង​ខ្លះ។​