សភាពាណិជ្ជ​កម្ម​បារាំង​ កំពុង ​ប្រកាស​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ហ៊ុន​រក​ស៊ី​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​ជួយ​សង្គម​ ដើម្បី​ជូន​ពាន​រង្វាន់​

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​បារាំង ​កំពុង​បើក​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ខ្មែរ​ដែល​រក​ស៊ី​ជា​មួយ​បារាំង ​ដាក់​ពាក្យ​ប្រកួត​ប្រជែង​យក​ពាន​រង្វាន់ ​Corporate Social Responsibility Awards ឆ្នាំ​២០១៦។​ រង្វាន់​នេះ ​គឺ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​រក​ស៊ី​ដោយ​ល្អ​ត្រឹម​ត្រូវ ​និង​ផ្តល់​ផលវិជ្ជមាន​ដល់​សង្គម​ផង​។ មិន​តែ​ប៉ុ​ណ្ណោះ ស​ភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​និង​ស្ថាន​ទូត​បារាំង ​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្សេងៗ​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឈ្នះ​រង្វាន់​នេះ ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។​

  • សភាពាណិជ្ជ​កម្ម​បារាំង​ កំពុង ​ប្រកាស​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ហ៊ុន​រក​ស៊ី​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​ជួយ​សង្គម​ ដើម្បី​ជូន​ពាន​រង្វាន់​已关闭评论
  • 143 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/06  Category:ក្នុងស្រុក