លោក អ៊ុក ស៊ុយ៖ បណ្តាលមកពី ​លោក សម រង្ស៉ី, លោក កឹម សុខា និងគូកន ទើបជំរុញ​ឲ្យ​លោក​ចាកចេញ​ ពីបក្ស​ប្រឆាំង​​ (មានសំឡេង)

ភ្នំពេញ៖ អតីតសមាជិក គណៈកម្មាធិការនាយក និង ជាប្រធាននាយកដ្ឋាន កិច្ចការបោះឆ្នោត និងនីតិកម្មរបស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកអ៊ុក ស៊ុយ ចោទប្រកាន់ថា ប្រធានគណបក្សប្រឆាំង លោកសម រង្ស៉ី និងលោកកឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្ស និងបក្សពួក៤នាក់ទៀត អសីលធម៌ និងគ្មានគុណធម៌ពេលអនុវត្តន៍ការងារ។ កត្តានេះ ទើបលោកសម្រេចចិត្ត ក្នុងការចាកចេញ កាលពីថ្ងៃទី៣ធ្នូកន្លងទៅ។

សូមស្តាប់ការលើកឡើង របស់ លោក អ៊ុក ស៊ុយ ដែលផ្តល់កិច្ចសំភាសន៍ ជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល៖

លោក អ៊ុក ស៊ុយ៖ បណ្តាលមកពី ​លោក សម រង្ស៉ី, លោក កឹម សុខា និងគូកន ទើបជំរុញ​ឲ្យ​លោក​ចាកចេញ​ ពីបក្ស​ប្រឆាំង​​ (មានសំឡេង)